CZ
| EN
Volejte zdarma na
800 01 01 01
Zbavíme vás zadlužené nebo ztrátové firmy do 24 hodin!
Převzetí společnosti je nejrychlejší a nejlevnější zákonný způsob, jak ukončit svou podnikatelskou činnost ve společnosti s ručením omezeným (s.r.o.),
v akciové společnosti (a.s.) nebo v evropské společnosti (SE).
CENA
18 990 Kč
Jak to funguje?
1.
Vaše firma
Chcete se zbavit neaktivní, zadlužené nebo jinak nechtěné společnosti? Kontaktujte nás.
2.
Naše firma
Vaši společnost převezmene
v jakémkoliv stavu se všemi závazky a povinnostmi.
3.
Zánik firmy
Vaši společnost na svoje náklady zákonným způsobem zlikvidujeme.
VÍCE INFORMACÍ

VÍCE INFORMACÍ

Zavolejte nám zdarma na
800 01 01 01
Jak to probíhá?
1.
Návrh smlouvy
Zašleme vám dopředu ke kontrole a k odsouhlasení smlouvu o převodu obchodního podílu nebo smlouvu o prodeji akcií a návrh na zápis změn do obchodního rejstříku. Všechny potřebné listiny vyhotovíme v souladu s novým zákonem o obchodních korporacích platným od 1.1.2014. Respektujeme i vytvoření listin vaším advokátem
nebo vámi zvoleným notářem.
2.
Konzultace
Poté proběhne odborná konzultace, která je zdarma. Konzultace může proběhnout osobně, telefonicky nebo emailem.
3.
Převod společnosti
U notáře nebo v advokátní kanceláři společník nebo společníci podepíší kompletní smluvní dokumentaci, tedy smlouvu o prodeji obchodního podílu, její přílohy a návrh na zápis změn, poté tento návrh podáme elektronicky nebo osobně na podatelně místně příslušného resjtříkového soudu. Převod společnosti a podpisy všech listin a jejich ověření trvá
1 hodinu. Poté dojde k uhrazení poplatku 18 990 Kč. Všechny změny, které se zapisují
do obchodního rejstříku jsou platné ke dni podpisu. Příslušný rejstříkový soud zapíše provedené změny do 5 pracovních dní.

VÍCE INFORMACÍ

Návrh smlouvy
Smlouvy jsou sepsány tak, že převezmeme vaši společnost se všemi závazky
a povinnostmi. Bude-li třeba, společnost převezmeme včetně výroby, závazků vůči státním institucím, bankovních
i nebankovních úvěrů, leasingů, zaměstnanců, movitého i nemovitého majetku.
Podpisem smlouvy dojde k převodu obchodního podílu na naši společnost,
ke změně současného statutárního orgánu,
ke změně sídla, případně i názvu firmy.
Kontakt
Poskytujeme bezplatné a diskrétní poradenství. Respektujeme vaše soukromí a proto nás můžete kontaktovat anonymně pomocí on-line chatu nebo kontaktního formuláře, dále také pomocí e-mailu a Skype
Bezplatná infolinka
800 01 01 01
Non-stop infolinka (také sms)
+420 799 799 799
Likvidace firem s.r.o.
IČ: 24224839
DIČ: CZ24224839
sídlo společnosti:
Kaprova 14
110 00 Praha 1
Akceptujeme tyto karty:

Váš email:

Telefon:

IČO: (nepovinné)

Stát:

Vaše zpráva: