Likvidace firem
CZ
| EN
Volejte zdarma na
800 01 01 01
Zbavíme vás zadlužené nebo ztrátové firmy do 24 hodin!
Převzetí společnosti je nejrychlejší a nejlevnější zákonný způsob, jak ukončit svou podnikatelskou činnost ve společnosti s ručením omezeným (s.r.o.),
v akciové společnosti (a.s.) nebo v evropské společnosti (SE).
Jak to funguje?
Vaše firma
Chcete se zbavit neaktivní, zadlužené nebo jinak nechtěné společnosti? Kontaktujte nás.
Naše firma
Vaši společnost převezmene
v jakémkoliv stavu se všemi závazky a povinnostmi.
Zánik firmy
Vaši společnost na svoje náklady zákonným způsobem zlikvidujeme.
Zavolejte nám zdarma na
800 01 01 01
Jak to probíhá?
1.
Návrh smlouvy
Zašleme vám dopředu ke kontrole a k odsouhlasení smlouvu o převodu obchodního podílu nebo smlouvu o prodeji akcií a návrh na zápis změn do obchodního rejstříku. Všechny potřebné listiny vyhotovíme v souladu s novým zákonem o obchodních korporacích platným od 1.1.2014. Respektujeme i vytvoření listin vaším advokátem
nebo vámi zvoleným notářem.
2.
Konzultace
Poté proběhne odborná konzultace, která je zdarma. Konzultace může proběhnout osobně, telefonicky nebo emailem.
3.
Převod společnosti
U notáře nebo v advokátní kanceláři společník nebo společníci podepíší kompletní smluvní dokumentaci, tedy smlouvu o prodeji obchodního podílu, její přílohy a návrh na zápis změn, poté tento návrh podáme elektronicky nebo osobně na podatelně místně příslušného resjtříkového soudu. Převod společnosti a podpisy všech listin a jejich ověření trvá
1 hodinu. Poté dojde k uhrazení poplatku 18 990 Kč. Všechny změny, které se zapisují
do obchodního rejstříku jsou platné ke dni podpisu. Příslušný rejstříkový soud zapíše provedené změny do 5 pracovních dní.
Návrh smlouvy
Smlouvy jsou sepsány tak, že převezmeme vaši společnost se všemi závazky
a povinnostmi. Bude-li třeba, společnost převezmeme včetně výroby, závazků vůči státním institucím, bankovních
i nebankovních úvěrů, leasingů, zaměstnanců, movitého i nemovitého majetku.
Podpisem smlouvy dojde k převodu obchodního podílu na naši společnost,
ke změně současného statutárního orgánu,
ke změně sídla, případně i názvu firmy.
Kontakt
Poskytujeme bezplatné a diskrétní poradenství. Respektujeme vaše soukromí a proto nás můžete kontaktovat anonymně pomocí on-line chatu nebo kontaktního formuláře, dále také pomocí e-mailu a Skype
Bezplatná infolinka
800 01 01 01
Non-stop infolinka (také sms)
+420 799 799 799
Likvidace firem s.r.o.
IČ: 24224839
DIČ: CZ24224839
sídlo společnosti:
Kaprova 14
110 00 Praha 1
Akceptujeme tyto karty:
E-mail:
Telefon:
Vaše zpráva: