Zbavíme vás zadlužené nebo ztrátové firmy do 24 hodin!

Převzetí společnosti je nejrychlejší a nejlevnější zákonný způsob, jak ukončit svou podnikatelskou činnost ve společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), v akciové společnosti (a.s.) nebo v evropské společnosti (SE).

Jak to funguje?

Vaše firma

Chcete se zbavit neaktivní, zadlužené nebo jinak nechtěné společnosti? Kontaktujte nás.

Naše firma

Vaši společnost převezmene v jakémkoliv stavu se všemi závazky a povinnostmi.

Zánik firmy

Vaši společnost na svoje náklady zákonným způsobem zlikvidujeme.

Zavolejte nám zdarma na 800 01 01 01

Jak to probíhá?

1. Návrh smlouvy

Zašleme vám dopředu ke kontrole a k odsouhlasení smlouvu o převodu obchodního podílu nebo smlouvu o prodeji akcií a návrh na zápis změn do obchodního rejstříku. Všechny potřebné listiny vyhotovíme v souladu s novým zákonem o obchodních korporacích platným od 1.1.2014. Respektujeme i vytvoření listin vaším advokátem nebo vámi zvoleným notářem.

2. Konzultace

Poté proběhne odborná konzultace, která je zdarma. Konzultace může proběhnout osobně, telefonicky nebo emailem.

3. Převod společnosti

U notáře nebo v advokátní kanceláři společník nebo společníci podepíší kompletní smluvní dokumentaci, tedy smlouvu o prodeji obchodního podílu, její přílohy a návrh na zápis změn, poté tento návrh podáme elektronicky nebo osobně na podatelně místně příslušného resjtříkového soudu. Převod společnosti a podpisy všech listin a jejich ověření trvá 1 hodinu. Poté dojde k uhrazení poplatku 18 990 Kč. Všechny změny, které se zapisují do obchodního rejstříku jsou platné ke dni podpisu. Příslušný rejstříkový soud zapíše provedené změny do 5 pracovních dní.

Návrh smlouvy

Smlouvy jsou sepsány tak, že převezmeme vaši společnost se všemi závazky a povinnostmi. Bude-li třeba, společnost převezmeme včetně výroby, závazků vůči státním institucím, bankovních i nebankovních úvěrů, leasingů, zaměstnanců, movitého i nemovitého majetku.

Podpisem smlouvy dojde k převodu obchodního podílu na naši společnost, ke změně současného statutárního orgánu, ke změně sídla, případně i názvu firmy.

Kontakt

Poskytujeme bezplatné a diskrétní poradenství. Respektujeme vaše soukromí a proto nás můžete kontaktovat anonymně pomocí on-line chatu nebo kontaktního formuláře, dále také pomocí e-mailu a Skype

Bezplatná infolinka

801 01 01 01

Non-stop infolinka (také sms)

+420 799 799 799

info@likvidacefirem.com

likvidacefirem.com

Likvidace firem s.r.o.
IČ: 24224839
DIČ: CZ24224839
sídlo společnosti:
Kaprova 14
110 00 Praha 1

Váš email:

IČO: (nepovinné)

Telefon:

Stát:

Zpráva

Akceptujeme tyto karty:

Naše pobočky

Rybná 24
110 00 Praha 1
Tel: +420 216 216 014
Zobrazit na mapě

Příkop 6
602 00 Brno
Tel: +420 533 533 766
Zobrazit na mapě

Výstavní 9
702 00 Ostrava
Tel: +420 555 444 312
Zobrazit na mapě

Na Roudné 18
323 00 Plzeň
Tel: +420 377 477 121
Zobrazit na mapě