Časté dotazy

1.

Jak probíhá převzetí společnosti?

Samotné převzetí probíhá na základě právního úkonu – smlouvy o převodu obchodního podílu nebo smlouvy o prodeji akcií obchodní korporace (s.r.o., a.s., nebo SE). Tímto úkonem tedy fakticky i formálně převezmeme vaši zadluženou, ztrátovou, problémovou, neaktivní či jinak nepohodlnou firmu, tedy odkoupíme celý obchodní podíl, zajistíme změnu statutárních orgánů (jednatelů, členů představenstva a dozorčí rady), zajistíme změnu sídla popř. změnu názvu společnosti. Smlouva o převodu obchodního podílu nebo smlouva o prodeji akcií je sepsána tak, že převezmeme vaši společnost se všemi závazky a povinnostmi. Bude-li to třeba, společnost převezmeme včetně výroby, závazků vůči státním institucím, bankovních i nebankovních úvěrů, leasingů, zaměstnanců, movitého i nemovitého majetku. Společnost po převzetí zlikvidujeme standardním zákonným způsobem.

Rozhodnete-li se nás kontaktovat, proběhne odborná konzultace, která je zdarma. Klientovi zašleme dopředu ke kontrole a k odsouhlasení smlouvu o převodu obchodního podílu nebo smlouvu o prodeji akcií a návrh na zápis změn do obchodního rejstříku. Všechny potřebné listiny vyhotovíme v souladu s novým zákonem o obchodních korporacích platným od 1.1.2014, respektujeme i vytvoření listin vaším advokátem nebo vámi zvoleným notářem. Nový statutární orgán (jednatel, člen představenstva) podepíše čestné prohlášení, podpisový vzor a návrh na zápis změn, poté tento návrh podáme elektronicky nebo osobně na podatelně místně příslušného rejstříkového soudu.

Zavolejte ihned ikonaZavolejte nám zdarma na 800 01 01 01

2.

Jak dlouho trvá převzetí společnosti?

Převod společnosti a podpisy všech listin a jejich ověření trvá 1 hodinu. Všechny změny, které se zapisují do obchodního rejstříku jsou platné ke dni podpisu. Příslušný rejstříkový soud zapíše provedené změny do 5 pracovních dní. Námi vypracovaná smluvní dokumentace o převzetí společnosti a návrh na zápis změn do obchodního rejstříku jsou vyhotoveny v souladu s novým zákonem o obchodních korporacích platným od 1.1.2014.


3.

Kdo jsou naši zákazníci?

Majitelé menších, středních, ale i velkých společností, kterým se nedaří realizovat podnikatelský záměr a chtějí ukončit jejich činnost a začít podnikat v novém oboru.

Společnosti, které nevyvíjí činnost. Majitelé těchto společností chtějí ukončit existenci těchto neaktivních firem, protože s nimi mají zbytečné vysoké náklady hlavně v souvislosti s vedením účetnictví a také v souvislosti s ostatními povinnostmi vůči státním institucím.

Nadnárodní společnosti a holdingy, které vlastní nevýkonné dceřiné společnosti v různých zemích světa a z důvodů neodpovídajících výsledků je chtějí zrušit. Investiční společnosti a fondy, které mají ve svém portfoliu společnosti nacházející se v likvidaci a konkurzu.

Kontakt

Poskytujeme bezplatné a diskrétní poradenství. Respektujeme vaše soukromí a proto nás můžete kontaktovat anonymně pomocí on-line chatu nebo kontaktního formuláře, dále také pomocí e-mailu a Skype

Infolinka ikona

Bezplatná infolinka

800 01 01 01

Infolinka s SMS ikona

Non-stop infolinka (také sms)

+420 799 799 799

Email ikona

info@likvidacefirem.com

Skype ikona

likvidacefirem.com

Sídlo ikona

Likvidace firem s.r.o.
IČ: 24224839
DIČ: CZ24224839
sídlo společnosti:
Kaprova 14
110 00 Praha 1

Váš email:

IČO: (nepovinné)

Telefon:

Stát:

Zpráva

Akceptujeme tyto karty: Akceptované karty

Naše pobočky

Pobočka Praha

Rybná 24
110 00 Praha 1
Tel: +420 216 216 014
Zobrazit na mapě

Pobočka Brno

Příkop 6
602 00 Brno
Tel: +420 533 533 766
Zobrazit na mapě

Pobočka Ostrava

Výstavní 9
702 00 Ostrava
Tel: +420 555 444 312
Zobrazit na mapě

Pobočka Plzeň

Na Roudné 18
323 00 Plzeň
Tel: +420 377 477 121
Zobrazit na mapě